Yhdistys

Virtaa Musiikista ry on vuonna 2011 perustettu, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tuottaa ja viedä korkeatasoisia klassisen musiikin kamarimusiikkikonsertteja erityyppisiin ikäihmisten hoiva- ja palveluyksiköihin. Yhdistyksen rekrytoimat esiintyjät kuuluvat oman alansa huippuammattilaisiin, minkä lisäksi heillä on pitkäaikainen kokemus ikäihmisille suunnatun konserttitoiminnan saralta. Yhdistyksen toiminnan piiriin kuuluvat mm. palvelukodit, dementiakodit, päivätoimintayksiköt ja sairaalat. Vuoteen 2023 tultaessa yhdistys on toteuttanut eri puolilla Suomea jo lähes 200 konserttia, joista saatu palaute on ollut poikkeuksetta ylistävää. Yhdistyksen pitkäjännitteisen toiminnan ovat mahdollistaneet lukuisat apurahat, joiden avulla toimintaa on pystytty jatkamaan keskeytyksettä yli vuosikymmenen ajan. Omaa varallisuutta yhdistyksellä ei ole, joten apurahojen saaminen on ollut ehdoton edellytys toiminnan jatkumiselle. Apurahoja Virtaa Musiikista ry:lle ovat myöntäneet Helsingin kaupunki, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Otto A. Malmin Lahjoitusrahasto.

Virtaa Musiikista ry:n tuottamat konsertit tuovat vähintäänkin hetkellistä, parhaissa tapauksissa jopa pidempiaikaista huojennusta hoivayksiköissä asuvien ikäihmisten arkeen. Parhaat kokemukset ovat syntyneet, kun samassa yksikössä on voitu vierailla toistuvasti – mikä onkin yksi yhdistyksen toiminnan tärkeimmistä tavoitteista. Toistuvien tapaamisten myötä esiintyjien ja kuulijoiden välille voi muodostua jopa luottamuksellinen vuorovaikutuksellinen side, jonka syntyminen ei olisi mahdollista yksittäiseksi jäävän vierailun yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan esiintyjät jäävät esitysten jälkeen vielä toviksi keskustelemaan kuulijoiden kanssa, mikä luonnollisesti edesauttaa tuttavallisen suhteen muodostumista.

Yhdistys aloitti toimintansa vuonna 2011 tekemällä 24 konserttia sisältäneen pilottiprojektin Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Kyseinen pilottihanke sisälsi kolmen konsertin sarjan kahdeksassa eri kohteessa ja projektin myötä saatuja kokemuksia on sittemmin hyödynnetty yhdistyksen toiminnassa. Vuoden 2011 pilotti onnistui erinomaisesti ja sen pohjalta julkaistiin 67-sivuinen raportti ”Virtaa Musiikista, Helsingin kulttuurikeskuksen tuottama klassinen kitarakonserttisarja vanhusten hoivayksiköissä syksyllä 2011”. Helsingin kulttuurikeskuksen tuottaja Mauri Lehtovirta toteaa raportissaan mm. seuraavaa: ”Kädessäsi on nyt yhteenveto kiertueesta, joka valtaosin selkeästi ylitti onnistumisellaan odotuksemme”.

Ote Virtaa Musiikista ry:n ja Helsingin Kulttuurikeskuksen vuonna 2011 yhteistyönä toteuttaman pilottihankkeen loppuraportista. Julkaisija Helsingin kulttuurikeskus 2012
Lasipalatsin mediakeskuksen julkaisema artikkeli vuodelta 2012